fredag 4 april 2008

Femme på gång

Idag bildades Femme kan man säga. Ett tiotal kvinnor med anknytning till företagande träffades på Espira och diskuterade hur vi ska få fler kvinnor inspirerade att starta företag. Bland annat två av oss som utsetts som ambassadörer för kvinnligt företagande. Det var ett oerhört kreativt möte som blev uppstarten till ett nätverk som till slut fick arbetsnamnet Femme. Det står för "Fem M för Entreprenörskap". (Femme betyder kvinna på franska)

De fem M:en är det som behövs för att få fler kvinnor att inspireras att starta företag.

Media – hjälpmedel för att synas och sprida information
Möjligheter – en marknad att starta företag i kvinnliga branscher och finansieringsmöjligheter
Metod – sättet att jobba tillsammans, till exempel nätverk
Mötesplats – fysiska platser att mötas på
Motivation – presentera goda exempel och förebilder som kan inspirera.

Den första anhalten i Femmes resa blir Espiradagen den 22 maj. Sedan kommer förhoppningsvis nätverket att fortsätta och växa. Att det finns massor av kreativitet och entreprenörskap bland kvinnor det kunde konstateras idag. Men inte nog med att vi var kreativa vi var effektiva också.

Nu ska jag försöka vara lite effektiv och röja bland mina papper. Den här gången ska jag vara riktigt hård.

Men jag återkommer till temat.

1 kommentar:

Anonym sa...

SECURITY CENTER: See Please Here