fredag 23 februari 2007

Försäkringskassan, skyddad identitet mm

I dagens tidningar finns många artiklar där försäkringskassan är inblandad. Man kan bland annat i DN läsa om föräldrar som lyckats kvittera ut sjukpension för sin son utan denns vetskap och trots att han arbetar. Fullständigt otroligt. När man vet att det finns personer som trots att de verkligen är sjuka inte får hjälp.
På ledarsidan i dagens GP kan vi läsa om mannen som blev påkörd av en rattfyllerist och som fick sitt liv förstört. Rattfylleristen fälldes inte i tingsrätten eftersom han skyllde på en medpassagerare. Inget kunde bevisas. Nu har dock hovrätten fällt rattfylleristen. Gott så. Men hur har det gått för offret? Av artikeln att döma har inte mycket hänt sedan i juni förra året då jag först kom i kontakt med ärendet. Offret blev ännu mer offer när han hamnade i dragkampen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ansåg honom frisk men arbetsförmedlingen att han var för sjuk. Läs min fråga i riksdagen till dåvarande socialdemokratiske arbetslivsminister Hans Karlsson.

Det är inte acceptabelt att människor hamnar mellan två myndigheter. Vi behöver fler människor som arbetar och de som blir sjuka av någon anledning måste få rehabilitering och stöd att så snart det är möjligt få hjälp att komma tillbaka till sitt gamla arbete eller något annat med utgångspunkt i den arbetsförmåga han eller hon har.

Jag hoppas verkligen att inte fler människor ska hamna mellan stolarna. Alliansregeringens politik är ju att fler ska arbeta och att man ska se till det friska. Men de snabba neddragningarna på AMS och Försäkringskassan gör mig lite orolig. Det behövs förändringar självklart. Men ibland kan det gå för fort.

Försäkringskassan är inblandad också när det gäller att röja skyddad identitet kan man läsa i Svd. Det är skrämmande att människor (i huvudsak kvinnor och barn) över huvud taget ska behöva leva under skyddad identitet. Även i detta fall blir offer ännu mer offer. Det är ännu mer skrämmande att myndigheter inte kan leva upp till att verkligen skydda de som ska skyddas. Här behövs mycket information och utbildning tror jag.

Innan det går så långt som till att få skyddad identitet så kan en person få besöksförbud. Enligt Brottsförebyggande rådet (GP och SvD) har antalet ansökningar om besöksförbud nästan fördubblats sedan millenieskiftet. Men färre, procentuellt sätt, beviljas. 40 % av ansökningarna. Jag vet inte bakgrunden till att ansökan avslås men för mig verkar det något skrämmande. När man kommit så långt som att göra polisanmälan och anssökt om besöksförbud då har man säkert grund för att vara rädd för den person som ska ha besöksförbud. Alliansregeringen utreder detta, vilket är bra.
Att förse personen som har besöksförbud med fotboja är också helt riktigt.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Previewing your Comment
Sedan flera år hanteras skyddade identiteter på ett enda ställe av en specialavdelning inom FK i Västra Götalands län. Dessutom har under flera år namn och adress varit utelämnade i alla databilder. Den som inte har speciell behörighet på sitt kort kan inte se uppgifterna. Därför kan ingen heller läcka ut dem.

Är forskaren måhända av modell 'överliggare', dvs en akademiker som trivs så bra på universitetet att forakning och annat arbete går med snigelfart? I detta fall borde uppgifterna ha uppgraderats åtminstone varannat år.

Anonym sa...

Ett tips: www.mobila-posten.se
En fantastisk tjänst för oss som har skyddad identitet.

Anonym sa...

Ett tips: www.mobila-posten.se
En fantastisk tjänst för oss som har skyddad identitet.